QUÈ ÉS LA NARRATIVA POPULAR?

La narrativa popular presenta una successió ordenada de fets històrics o reals, imaginaris o fantàstics. Els textos narratius segueixen un ordre cronològic, però també poden fer salts enrere en el temps o anticipar esdeveniments. S’ha anat transmetent per via oral al llarg dels anys.

La finalitat bàsica es a banda d’entretenir, moralitzar sobre aspectes de la vida quotidiana i de les relacions humanes. Normalment, presenten fets fantàstics amb personatges imaginaris.

LES SEVES CARACTERÍSTIQUES :

  • Tradicional.
  • Oral.
  • Anònima.
  • De cronologia imprecisa.
  • Inestable, és a dir, que hi ha temes variants.
  • Internacional, per tot el món.